Energiaratkaisut

Ecopal toimittaa yksittäisiä energiaratkaisuja ja näiden hybridijärjestelmiä 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla sekä huoltoleasingilla


 Jätevesi

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden mukana hukataan viemäriin huomattava määrä lämpöenergiaa. Tämä lämpö voidaan kierrättää takaisin uuden käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen, tai lämpöpumppuratkaisujen tehostamiseen.

Ecopal toimittaa jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmät kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


 Maalämpö

Energiapaalut ja maalämpökaivot

Uusien kiinteistöjen rakentaminen edellyttää usein paaluperustuksia. Energiapaalu on paaluperustuksiin sijoitettava energiakeräin, jolla voidaan maahan varastoitunutta uusiutuvaa energiaa hyödyntää lämmityskaudella lämmityksessä ja jäähdytyskaudella viilennyksessä. Energiapaalut ovat myös hyvä lisäratkaisu mikäli tontille on haastavaa saada riittävästi perinteisiä maalämpökaivoja.

Ecopal toimittaa energiapaalut ja maalämpökaivot kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


 Maaviilennys

Viilennyksen ohjauksella viihtyisyyttä

Maahan varastoitunutta uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää jäähdytyskaudella viilennyksessä erillisen ohjauskeskuksen avulla. Viilennystä voidaan ohjata huoneistojen tuloilmaan, konvektoripuhaltimille ja lattiaviilennykseen.

Ecopal toimittaa viilennyksen ohjauskeskukset kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


 Tuuli

Tuulesta energiaa ympäri vuoden

Tuulienergiaa on saatavilla jatkuvasti ympäri vuoden. Uusiutuvaa tuulienergiaa voidaan hyödyntää suoraan sähkönä tai lämmityksessä. Paikallisesti tuotetusta tuulisähköstä ei tarvitse maksaa sähkönsiirtomaksua.

Ecopal toimittaa pientuulivoimalat kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


 Aurinko

Auringosta lämpöä ja sähköä

Aurinkokeräimillä tuotetaan lämpöä ja aurinkopaneeleilla sähköä kiinteistön käyttöön. Hybridipaneeleilla voidaan tuottaa kustannustehokkaammin molempia. Paikallisesti tuotetusta uusiutuvasta aurinkolämmöstä tai -sähköstä ei tarvitse maksaa liittymä- tai sähkönsiirtomaksua.

Ecopal toimittaa aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


 Älylämmitys

Älylämmitys leikkaa kulutushuiput

Älykäs lämmityksen ohjaus säästää energiaa. Lämpöenergiaa voidaan varastoida käyttöveteen ja kiinteistön rakenteisiin pienentämään lämmitysjärjestelmän kulutushuippuja.

Ecopal toimittaa älykkäät lämmityksen ohjausjärjestelmät kohdekartoituksesta asennukseen 10 vuoden toiminta-, tuotto- ja hyvitystakuulla.


Ota yhteyttä

Name
Company name
Telephone no.
Email address
Subject
Message